Puheterapeuttista kuntoutusta lapsille, nuorille ja aikuisille:

- artikulaatiohäiriöt (äännevirheet)
- autismikirjon häiriöt
- kielellinen erityisvaikeus
- mutismi (valikoiva puhumattomuus)
- viivästynyt puheen- ja kielenkehitys
- äänihäiriöt

Olen Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston) laillistama puheterapeutti, Helsingin yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta v. 1994 valmistunut filosofian maisteri. Lisäksi olen suorittanut Puheopin tutkinnon v. 1995. Ammatillista osaamistani pidän yllä osallistumalla vuosittain työn ohessa puheterapia-alan lisä- ja täydennyskoulutuksiin. Olen Suomen Puheterapeuttiliiton (SPTL) jäsen.

Kielitaito: suomi, turkki ja englanti.

Vaihtoehtoiset kommunikointikeinot (AAC): tukiviittomat, kuvakommunikointi

Kuntoutan lasten, nuorten ja aikuisten puheen, kielen, vuorovaikutuksen ja äänen häiriöitä yksilöllisesti ja/tai ryhmässä. Toimin palveluntuottajana Kelan ja HUS:n asiakkaille, lisäksi otan vastaan yksityisiä asiakkaita. Toiminta-alueeni on pääasiassa Espoo, mutta tarvittaessa myös Helsinki ja Kirkkonummi. Lapsiasiakkaita tapaan yleensä päivittäisessä toimintaympäristössä (päiväkoti, koulu tai koti), aikuisasiakkaita vastaanotollani Espoon Latokaskessa.

Kielellisellä kuntoutuksella tai ääniterapialla tavoitellaan parempaa toimintakykyä selviytyä arjen kommunikointitilanteista. Terapian lähtökohtana on yksilöllinen kohtaaminen: löytää asiakkaan vahvuudet ja lähiympäristön tukemana rohkaista uusien taitojen kehittämiseen. Erityisesti lapsille on tärkeää kokea hyväksyntää juuri sellaisena kuin on. Turvallinen ja luotettava vuorovaikutussuhde sekä iloinen ja välitön yhdessäolo lisäävät motivaatiota oppia. Jokainen haluaa tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja saada mahdollisuuden ilmaista itseään.

Kokemus:

- Yksityinen ammatinharjoittaja puheterapeutti vuodesta 1997 lähtien

- työskentely Aivoliitto ry:ssä (entinen Aivohalvaus- ja afasialiitto ry), Suomen Puheopistossa, Kuulonhuoltoliitossa, Invalidiliiton    Käpylän kuntoutuskeskuksessa.
- ohjaava tuntiopettaja Helsingin yliopistossa alan opiskelijoille. 
- koulutukset ja luennot kielellisestä kuntoutuksesta autismikirjon häiriöissä ja kuulovammoissa, äänenkäytön koulutukset.
- Järjestötoiminta/luottamustoimet: SPTL:n ammatinharjoittajavaliokunnan jäsen.
  v. 2003–2006, SPTL:n hallituksen varajäsen v. 2004-2005

- Painetut julkaisut

Vuori-Odabasi, T. 2009. Puheterapia osana autismikuntoutusta. Autismi, 2009,4: 28-30.

Vuori-Odabasi, T. 1995. ”Jos kirjaimia uupuu tai äänesi nuutuu” –esite. Suomen Puheopisto.

Lisätietoja puheterapiakuntoutuksesta:

http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/puheterapia/puheterapiapalvelut/

Kelan vaikeavammaisten avokuntoutuksesta:

www.kela.fi/kuntoutus