Huoneet 12 kappaletta

Yleistä: Astrologiset huoneet syntyvät maapallon omasta 24 tunnin rytmisestä liikkeestä akselinsa ympäri - jonka aikana merkit vuorollaan; nousee, on keskitaivaalla, laskee ja on kartan pohjalla. Myös planeetat vaihtavat huonesijaintiaan vuorokauden sisällä, käyden läpi kaikki 12 huonetta.

Astrologisen huonesymboliikan keskeisiä osia ovat akselit, nouseva kohta, 1:s huoneen kärki = ASC, askendentti, vastakohta 7:nen huoneen kärki = DC, deskendentti, keskitaivas 10:nen huoneen kärki = MC, kartan pohja 4:nen huoneen kärki = IC.

Astrologiset huoneet eivät ole saman suuruisia, eikä niissä kaikissa ole planeettoja.

- Kuvan kartassa tyhjät huoneet 4. ja 9. - tulkintaan toiminnan alueiksi, jotka eivät ole aktiivisena tässä elämässä tai - projektissa.
- Astrologisen kartan voi tehdä mille tahansa kohteelle: ihmisten lisäksi esimerkiksi ensimmäisille tapaamisille, firman aloitukselle, laivanvesille laskulle jne..